Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işveren ve işletme profili açısından perakendeci işletmelerde cinsiyet ayrımcılığı

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
478
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı işveren ve işletme profilleri veri alınarak, perakende işletmelerde cinsiyet ayrımcılığına etki eden faktörleri belirlemektir. Çalışma için anket yöntemiyle, küçük işletmelerde tezgahtar seçimine ilişkin değer yargıları ve işletme ile işveren profillerine ait bilgiler toplanmıştır. Bu bilgiler çerçevesinde değişkenler belirlenmiştir. Çalışmada En Küçük Kareler Yöntemiyle (EKKY) elde edilen tek ve çok değişkenli regresyon analizi sonuçlarına göre işverenin yaşı, işletmenin faaliyet süresi, işletmenin mülkiyeti, ortak sayısı, çakıştırılan bay sayısı, müşteri profili, işletmenin faaliyet gösterdiği yerleşim yerinin büyüklüğü gibi temel faktörler cinsiyet ayrımcılığını istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif etkilerken; işverenin cinsiyeti, eğitim düzeyi, müşterilerin gelir düzeyi, çalıştırılan bayan sayısı gibi temel faktörler cinsiyet ayrımcılığını istatistiksel olarak anlamlı ve negatif etkilemektedir. Cinsiyet ayrımcılığında hangi faktörlerin hangi cinsiyet yönünde ayrımcılık yarattığını belirlemek amacıyla da EKKY'yle tek değişkenli regresyon analizleri yapılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study we would like to reveal how the sex discrimination differs from the perspective of firm and employer in retail sectors. For the study, we conducted survey to small businesses to collect information on firms' and employers' profiles and on judgments in the selection of clerks. We identified the relevant variables based upon the information coming from the survey. Based on univariate and multivariate OLS results; the factors such as age of employer, operation period of firm, ownership, number of owners, number of male clerks, customer profile, and size of location where the firm conducts business positively and significantly affect the sex discrimination whereas the factors such as gender and education level of employer, income level of customers, and number of female clerks negatively and significantly affect sex discrimination. Also, we conducted univariate OLS analyses to find out which factors cause sex discrimination towards which gender.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :