Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iso 500’de yer alan imalat sektöründeki yabancı sermaye payına sahip şirketlerin etkinliklerinin veri zarflama analizi ile ölçülmesi

Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
474
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, İMKB'de işlem gören İSO500'de yer alan yabancı sermaye payına sahip imalat sektöründeki firmaların etkinlikleri Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi kullanılarak araştırılmaya çalışılmıştır. 2009 yılına ait toplam 29 adet firma incelenmiş ve bu firmaların 8 tanesi etkin, 21 tanesinin ise etkin olmadığı sonucuna varılmıştır. Çalışmada ayrıca etkin olmayan firmaların etkin konuma gelebilmeleri için kullandıkları girdi-çıktı miktarlarında hangi oranlarda iyileştirme yapmaları gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

In this paper, it is tried to investigate the efficiency of the firms in the manufacturing sector that are listed in the İstanbul Stock Exchange and in the İSO500 by using Data Envelopment Analysis (DEA). Examined a total of 29 firms by 2009 and concluded 8 of this firms efficiently in 21 of them ineffective. The study is also tried to determine input-output quantities which proportions need to make improvement that use ineffective firms come up with effective position.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :