Sayı : 5
MARDİN'İN KALKINMASINDA TURİZMİN LOKOMOTİF SEKTÖR OLARAK BELİRLENMESİ GEREKLİLİĞİ
MARDİN'İN KALKINMASINDA TURİZMİN LOKOMOTİF SEKTÖR OLARAK BELİRLENMESİ GEREKLİLİĞİ
Lokman TOPRAK

12 5

Kalkınma perspektifinden olaya bakıldığında dünyada olduğu farklılıkların olduğu görülmektedir. Tarihi İpekyolu üzerinde önemli ticaret kentlerinden biri olan Mardin; geçmiş dönemleriyle kıyaslandığında modern dönemde eğitimden sağlığa, sanattan spora bütün sosyo-ekonomik göstergeler Turizmdeki çağdaş gelişmeler dikkate alındığında Mardin’in kendi iç dinamiklerinin ve tarihsel mirasının rasyonel bir şekilde lokomotif bir sektör olarak Mardin’in kalkınmasında başı çekebilecektir. Sektörün istihdama olan pozitif katkısının yanı sıra ticaret, inşaat, el sanatları, vb. sektörlere olan dolaylı etkileri düşünüldüğünde ekonomi ve dolayısıyla da kalkınma için bir çarpan etkisi yaratacağı söylenebilir. Yatırımlara doğrudan etki eden başta ulaşım ve güvenlik noktasında gerekli iyileşmelerin sağlanabilmesi durumunda Mardin turizm yatırımları için son derece cazip bir duruma gelecektir
Anahtar Kelimeler: Kalkınma farklılıkları, lokomotif sektör, sosyo-ekonomik göstergeler, turizm sektörü, Mardin’in turizm potansiyeli
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Aydın, S. Emiroğlu, K. Özel, O. Ünsal, S. (2006). Mardin; aşiret-cemaatdevlet, İstanbul.

Cöhce, S. (2008). Türk hâkimiyetine geçiş döneminde Mardin ve çevresi, I. Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu, Mardin:

Balkundi, P. & Kilduff, M. (2006). The ties that lead: a social network approach to leadership. Leadership Quarterly, London.

Cohen, D. & Prusak, L. (2001). Kavrayamadığımız zenginlik, kuruluşların sosyal sermayesi, İstanbul: Mess Yay..

Emekli, G. (2005). Avrupa Birliği’nde turizm politikaları ve Türkiye’de kültürel turizm, Türkiye’de kültürel turizme ilişkin yapılan çalışmalar, Ege Coğrafya Dergisi, (Cilt 3) Sayı:18.

EUROSTAT. (12.08.2012).

ADNKS Nüfus Sayımı. (TÜİK, 2008).

Sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması çalışması. (DPT, 2003).

Bölgesel göstergeler. TRC3. (TÜİK, 2008).

Bölgesel istatistikler. (TÜİK, 2001).

İller arası rekabetçilik endeksi çalışması. (URAK, 2008-2009).

Dış ticaret istatistikleri. (Dış Ticaret Müsteşarlığı, 2012).

Sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması çalışması. (DPT 1996, 2003).

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği. (TÜRSAB, 2012).

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Tarım Master Planı. (TRC, 2012).

World Tourism Barometer. (UNWTO, Nisan 2010).

World Tourism Organization. http://www.world-tourism.org/facts/2020.html

Turizm Geliri ve Gideri, GSMH ve GSYİH, İhracat ve İthalat ile Ortalama Harcamalar, Turizm İstatistikleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, http://www.kultur.gov.tr/

Mardin Kent Konseyi-Turizm Komisyonu, Mardin Belediyesi Meclis Toplantı Salonu. (07.06.2010).

Kalkınma Kurulu Kültür, Turizm ve Spor İhtisas Komisyonu, Siirt Öğretmenevi. (13.07.2010).

Turizm Yatırım Belgeli Tesisler: Hazine Müsteşarlığı’ndan yatırım teşvik belgesi alabilmek için Turizm Bakanlığından Turizm Yatırım Belgesi alan tesisler. Detaylı Bilgi için: Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr

Mardin Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü. (2012). http://www.mardinkulturturizm.gov.tr/

Mardin Kent Konseyi-Turizm Komisyonu, Mardin Belediyesi Meclis Toplantı Salonu. (07.06.2010).

Kalkınma Kurulu Kültür, Turizm ve Spor İhtisas Komisyonu, Siirt Öğretmenevi. (13.07.2010).

http://www.tuik.gov.tr/Start.do;jsessionid=MRlhP5gfGD05Lq0k3yD9t393M zhVFmrvYQy43hyPb3L2lbtrjyQn!-1289838658

http://www.mardin.gov.tr/turkce/tarihi/tarihcetarihdekiyeri.asp

Lokman TOPRAK