Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmeler açısından etkin bir iş toplantısının dna’ları

Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
376
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmeler açısından günümüzün hızla değişen rekabetçi iş dünyasında ayakta kalmak gerçekten zorlaşmıştır. İşletmeler hayatta kalmak ve rekabetçi üstünlükleri elde edebilmek için büyük bir yarış içerisindedirler. Bu bağlamda her alanda daha etkin, verimli, yaratıcı ve yenilikçi olmanın yollarını aramaktadırlar. Etkin bir toplantı yönetimi de başarılı bir yönetimin temel unsurlarından biri olarak görülmektedir. Etkin karar alma, problem çözme ve yaratıcı olmaya olanak sağlayan iş toplantılarının önemi küçümsenmeyecek kadar büyüktür. Günümüzde artık etkin bir iş toplantısı, başarılı bir işletmeciliğin temel taşlarından biri olarak görülmeye başlanmıştır. Bu çalışma etkin bir iş toplantısının işletmelerin başarısına büyük katkı sağlayacağı temel fikrinden hareket etmektedir. Çalışmada etkin bir iş toplantısı DNA'ları ortaya konmaya çalışılmaktadır. Çalışmanın temel amacı işletmeler açısından iş toplantılarının önemini göstermek ve başarılı bir iş toplantısının unsurlarını ortaya koymaktır. Böylelikle, daha etkin ve verimli iş toplantıları gerçekleştirme konusunda işletmelere katkı sağlanması düşünülmektedir. Çalışma daha çok derleme niteliğinde olup, farklı kaynakların toplanması, birleştirilmesi, analiz ve değerlendirilmesi ve sunulması sonucu oluşturulmuştur. Bu yönüyle sınırlı olan bu çalışmanın önemi ise özellikle farklı kaynaklardan etkin iş toplantısının temel unsurlarını sistematik ve orijinal bir şekilde bir araya getirmesi ve sunmasıdır.

Özet İngilizce :

It is hard for the companies to survive in today's rapidly changing business world. Companies are in competition with one another to survive and to obtain competitive advantages. With this respect, companies are looking for the ways to be more efficient, effective, creative and innovative. Effective business meetings are seen one of the important element of successful management. The importance of the business meeting allowing effective decision making, problem solving and being creative are far more important than it is thought. Today, effective business meeting are considered one of the important factors of successful business. This study is inspired by the fact that effective business meeting can contribute to the success of the companies. In this study, the DNAs of the successful business meeting are outlined. The objective of this study is to show that business meeting are very important and reveal the critical elements of successful business meetings. By doing so, this study is likely to contribute to the companies with respect to conducting successful business meetings. This study tends to be literature based and is done through collecting various material and resources from the literature, analyzing, evaluating and presenting. Although it is limited in this sense, the strength of this study comes from the fact that it combines the various resources and presents them in a systematic and original way.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :