Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletme yaşam çevrimi bağlamında yönetici-liderlik matriksi

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fak. Endüstri Mühendisliği Bölümü1, Kırıkkale Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
502
DOI :
Özet Türkçe :

Geleceğin iş dünyasında kendine yer edinmek isteyen işletmeler, pazar paylarını genişleterek etkili konuma gelmek durumundadırlar. Gelecek projeksiyonlarında stratejik olarak aslanları1 (nitelikli lider-yöneticiye sahip ve pazar payı yüksek) oynamak isteyen işletmeler, yüksek nitelikli bir yönetici profiline sahip olmayı hedeflemelidirler. Bu bağlamda, "pazar payı yüksek KOBİ'lerin lider-yönetici özelliklerinin tespiti" önem arz etmektedir. Çalışmada, Kayseri pilot bölge olarak seçilerek, 260 mobilya KOBİ'sine yöneticilik vizyonunu ölçmeye ait anketler yüzyüze görüşülerek yapılmıştır. 102 işletmenin anketleri uygun bulunarak, SPSS v15.0 paket programı yardımıyla güvenilirlik testi, faktör analizi, betimsel analiz, gruplandırma, regresyon analizi yapılmış ve anketin geçerliliği test edilmiştir. Anketin % 63 güvenilir olduğu bulunmuştur. anket ile, KOBİ'lerdeki yöneticilerin liderlik karakteristiği tespit edilip, sınıflandırılmıştır. Sonuçta, "eğitim ve ciro bazında hangi sermaye ve eğitim yapısına sahip olan KOBİ yöneticilerinin, ne tür liderlik davranışlarına sahip oldukları" mobilya sektörü özelinde belirlenerek, ortaya konmuştur ve +- %10 risk düzeyinde, Kayseri'deki Mobilyacı popülasyonunu temsil eden KOBİ'lerin lider-yönetici tipi ortaya çıkarılmış ve özgün bir liderlik tipine ulaşılmaya çalışılmıştır. Türkiye'de üretilen yıllık mobilya cirosunun % 40'ının Kayseri'den olduğu düşünüldüğünde, çalışma, Türkiye KOBİ'leri için örnek teşkil edebileceği düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Organizations which will be able to edge into the market of the future should extend the market share and reach the effective position. Every business which wants to play "lions" (high market share - high turnover) in the future strategically aims to be in possession of a manager profile having high potential. In this context, it is crucial that "to determine leader - manager characteristics of SMEs which has high market share". This study was surveyed in Kayseri. A questionairre about the measurement of manager visionary was made based on face to face interview technique with 260 furniture firm but 102 participants was suitable for evaluation. Also, descriptive, factor and regression analysis, clustering, reliability test were performed and questionairre validity was tested with SPSS v 15.0. About 63 % of questionairre is consistent. Based on the questionairre, the characteristics of manager types in SMEs was determined, classified, based on education and turnover, "SMEs managers having which types of capital structure, which type of leadership behaviours" for furniture sector was researched. Finally, the type of leader-manager for SMEs representing the population of furnisher in +-%10 significance level was appeared. Original leadership typology came into existence. If you consider that, % 40 of annual turnover of Turkey is produced by furniture sector of Kayseri; this work can be foreseen for Turkey as an example.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :