Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 21 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işgören refahı ve örgütsel etkinlik kavramlarına bütüncül bir bakış: örgüt sağlığı

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

Yönetim biliminde işgören refahı ve örgütsel etkinlik, örgütlerin rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri için kullanılan önemli iki faktördür. Örgüt sağlığı kavramı ise, bu iki faktörü bir arada incelemektedir. En genel tanımı ile sağlıklı örgüt, bulunduğu çevrede yaşamını sürdürmenin yanı sıra, uzun vadede devamlı olarak gelişen, çevre koşulları ile baş etme ve yaşama yeteneklerini geliştiren örgüttür. Bir örgütün yoğun rekabet ortamında ayakta kalması ve gelişen teknoloji sebebiyle yaşanan değişime ayak uydurması ancak sağlıklı bir örgüt yapısı ile mümkündür. Bu çalışmanın amacı, Türk yönetim yazınında henüz gereken ilgiyi görmemiş olan bu kavrama dikkat çekmektir. Ayrıca çalışmada, sağlıklı ve sağlıksız örgütlerin farkları belirtilerek, örgüt sağlığını arttırmak için yapılması gerekenler üzerinde de durulmuştur.

Özet İngilizce :

In the management science, employee welfare and organizational effectiveness are two important factors for improving the competitive advantage of organizations. The organizational health concept analyse these two factors together. A healthy organization is one that not only survives in its environment, but continues to grow and prosper over the long run. Only if the organization have a healthy structure, it can survive in a competitive area and adopt the changes because of improving technology. The aim of this study is focusing on this concept which has not attract sufficient attention in the Turkish management literature yet. On the other hand, the study explains the differences between healthy and unhealthy organization and focuses on the methods to improve the organizational health.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :