Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 21 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Investigating crowding-out effect of government spending for turkey: a structural var approach

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
461
DOI :
Özet Türkçe :

After 1980, the debate about whether the government side of Turkish economy should become smaller is a continuing matter. The focus of this debate is crowding-out effect of government economic policy on private sector. The main purpose of this study is to investigate crowding-out effect of government spending on private sector investment in Turkey for the period after 1980. According to structural VAR model contemporaneous parameter estimation results government spending has a negative effect on real private investment, which is in support of crowding-out effect. Although these results statistically confirm crowding-out effect, this effect is relatively small. Because of the small crowding-out effect, it can be concluded that the proper way to increase the private investment in Turkey is not to reduce the government spending.

Özet İngilizce :

Türkiye için kamu müdahalelerinin dışlama etkisinin araştırılması: Bir yapısal VAR yaklaşımı 1980'li yıllarla birlikte Türkiye'deki kamu kesiminin küçültülmesi süregelen tartışmalardan birisidir. Bu tartışmaların odağını kamunun ekonomideki ağırlığının özel sektör üzerindeki dışlama etkisi oluşturmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı 1980 sonrası dönem için Türkiye'deki kamu harcamalarının özel yatırımlar üzerindeki dışlama etkisinin araştırılmasıdır. Yapısal VAR modeli eş-dönemli parametre tahminlerine göre, kamu harcamaları özel yatırımlar üzerinde dışlama etkisini destekleyecek biçimde negatif bir etkiye sahiptir. Sonuçlar istatistik olarak anlamlı olmasına rağmen, dışlama etkisinin düşük düzeyde gerçekleştiği görülmüştür. Düşük dışlama etkisi nedeniyle, Türkiye'de özel yatırımları artırmanın uygun yolunun kamu harcamalarının kısılması olmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :