Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Internet çağında ağızdan ağıza pazarlamanın yeniden yükselişi

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
464
DOI :
Özet Türkçe :

Pazarlama alanındaki profesyoneller ve akademisyenler arasında, ağızdan ağıza pazarlamanın son dönemlerde yeniden yükselişi dikkat çekici düzeydedir. Tüketici satın alma karar sürecinin her aşamasında etkin olan ağızdan ağıza pazarlama faaliyetleri, özellikle İnternet'in hızla yaygınlaşmasıyla geleneksel pazarlama stratejilerinin etkinliğini sorgular olmuştur. Bu makalede "ağızdan ağıza pazarlama" kavramı, pazarlama alanındaki Sosyal Bilimler Atıf İndeksi'nde (SSCI) taranan bilimsel makaleler kapsamında incelenmiştir. Bu çalışmanın, ilgili alanda çalışmak isteyenlere, araştırma probleminin tanımlanmasında, modelinin oluşturulmasında, ağızdan ağıza pazarlamaya ilişki değişkenlerin ortaya konmasında önemli ipuçları sunduğu düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

The upward trend of word of mouth marketing among marketing professionals and academicians is noteworthy. Word of mouth marketing, which is effective in every stage of customer buying decision process, has now been questioning the effectiveness of traditional marketing strategies, especially with the widespread use of Internet. In this article, the "word of mouth marketing" concept is examined among the articles searched within the context of Social Science Citation Index (SSCI) in the field of marketing. This study aims at providing valuable insights to the researchers dealing with word of mouth marketing for defining the research problem, constructing the model, and identifying the variables.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :