Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ihracatta ürün çeşitliliği ve ekonomik büyüme: türkiye deneyimi (1980-2006)

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
426
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma ihracatta ürün çeşitliliğinin Türkiye ekonomisi açısından önemini ele almaktadır. Bu çerçevede çalışmada korelasyon katsayıları, Granger nedensellik testleri, regresyon analizleri ve Johansen eşbütünleşme testlerine yer verilmiştir. Korelasyon analizi sonuçları, hem imalat sanayi ağırlıklı bir ihracat yapısının hem de ihracatın ürün çeşitliliğinin Türkiye'nin ekonomik büyüme performansı üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde, Granger nedensellik testleri de benzer sonuçlar vermiştir. Bununla birlikte regresyon analizleri, kısa dönemde ihracatta ürün çeşitliliği ile ekonomik büyüme arasında istatistiki açıdan anlamlı olmayan katsayılarla sonuçlanmıştır. Veriler, Johansen eş-bütünleşme testleri ile analiz edildiğinde, uzun dönemde ekonomik büyüme ve ihracat çeşitliliği arasında istatistiki açıdan anlamlı ilişkiler yakalanmıştır. Sonuç olarak bu bulgular, Türkiye'nin uzun dönem ekonomik büyümesi üzerinde imalat sanayi ağırlıklı bir ihracat yapısı ile ihracatta yüksek ürün çeşitliliğinin önemi üzerine vurgu yapmaktadır.

Özet İngilizce :

This study investigates the importance of product diversification in exports for Turkish Economy. The relationship between export diversification and economic growth has been elaborated using correlation coefficients, Granger causality tests, regression analyses and Johansen co-integration test. The results of correlation analyses show that both the manufacturing industry weighted-structure of export and its commodity diversity have positive impact on the economic growth performance of Turkey. Granger causality tests have also concluded similar findings. However, regression analyses have produced statistically insignificant coefficients between export diversification and economic growth in the short-run. When the data is further analyzed through Johansen co-integration test, statistically significant relationships between economic growth and export diversification have been detected in the long-run. Consequently, these findings emphasize that the manufacturing industry weighted-structure of exports and high product diversification in exports are important on the long-run economic growth of Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :