Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iç borçların gelir dağılımı üzerine etkileri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi NMYO1, Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
389
DOI :
Özet Türkçe :

Kamu borçlarının etkileri borcun kaynağı, vadesi, faiz oranı, kullanım şekli, miktarı gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Bu çalışmada, iç borçların gelir dağılımı üzerindeki etkileri incelenmiş ve borç göstergelerinde olumlu (olumsuz) değişimlerin yaşandığı dönemlerde gelir dağılımı göstergelerinde de olumlu (olumsuz) değişimlerin ortaya çıktığı görülmüştür. Bu nedenle, Türkiye'de ekonomik büyümeyi esas alan, mutlak yoksulluğu giderici, göreceli yoksulluğu azaltıcı ve yoksul kesimleri ortalama refah seviyesine yaklaştıracak iktisadi, mali ve sosyal politikaların eşzamanlı ve etkin bir biçimde uygulanması gerekliliği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The impacts of public debts change related to the factors such as the source of borrowing, its interest rate, usage and amount. In this study, the impacts of domestic debts on income distribution have been examined and in the periods that positive (negative) changes have been observed in borrowing tables, positive (negative) changes have also been observed in income distribution tables. This is why, it is deducted that economic, financial and social policies which are predicated on development, removing certain poverty, decreasing relative poverty and closing the poor up average wealth level should be implemented simultaneously and effectively

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :