Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hizmet maliyetlerinin stoklar hesap grubunda aktifleştirilmesi ve sağlik işletmeleri örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
377
DOI :
Özet Türkçe :

Hizmet işletmelerinin bir örneği olan sağlık işletmelerinde üretilen hizmetler, dönem sonu itibariyle tamamlanmamış olabilmektedir. TMS 2 Stoklar standardı bu hizmetlere ilişkin maliyetlerin, hizmetin sonucunda oluşan gelirler net tutarı ile ölçülemediğinden bir stok hesabında aktifleştirilmesini mümkün kılmaktadır. Aktifleştirilen bu maliyetler hizmetin
tamamlanması durumunda sonuç hesaplarına aktarılır ve hizmet maliyetleri sonucunda ortaya çıkan gelirlerle aynı dönemde kaydedilmiş olur. Ancak bu durumda, önceki döneme ait olan giderler ve gelirler ait oldukları dönemde kaydedilmemiş olacaktır. Bu çalışmada tek düzen muhasebe sisteminde gelirlerin, giderlerin birlikte ve gerçekleştikleri dönemde kaydedilmesine yönelik bir öneri ortaya konulmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Services provided by health care organizations, which are example of service organizations, might not be completed at the end of the period. Since incomes resulting from services cannot be evaluated, the Turkish Accounting Standards-2 Inventories enable to activate this service costs in a stock account. These activated costs are transferred to final accounts and recorded at the same period with the incomes arising from service costs. However, in this case, the incomes and expenses belonging to previous periods would not be recorded in their own periods. This study put forward a suggestion to record incomes and expenses in a uniform accounting system together and within the period that are occurred.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :