Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hedef maliyetlemede ürün fiyatını belirleme

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Erzurum MYO1
Görüntülenme :
553
DOI :
Özet Türkçe :

Üretim faaliyetleri yerine getirilirken oluşan ürün maliyet unsurlarını tanımlamak ve sınıflandırmak gereklidir. Ürünle ilgili tam maliyet veya değişken maliyet bulunur. Böylece ürün satış fiyatı ile karlılığı hesap edilebilir. Günümüz rekabet ortamında stratejik maliyetleme yöntemleri geliştirilmiş ve faaliyetlerle maliyetler arasındaki sebep-sonuç ilişkisi kurulmaya çalışılmıştır. Ürün için katma değer oluşturmayan, başka bir bakış açısıyla değer katmayan faaliyetlerin maliyetlerini elimine etmek istenmektedir. Bu tür maliyetleri elimine etmek olası değil ise, en aza indirmek amaçlanmalıdır. Kalite geliştirme süreciyle birlikte maliyet düşürücü teknik ve önlemler alındığı zaman üretimde verimlilik ve karlılık artacaktır. Ürünlerin rekabet etme olanağı yükseltilmiş olacaktır. Daha doğru maliyet ölçümleri yapılacak ve performans değerlendirmeleri neticesinde yönetimin başarılı olması sağlanacaktır. Yönetimin başarılı olması ise maliyet bilgi sisteminin güvenirliği ile doğru orantılıdır. Üretimin sürekliliğine yardımcı olacak kararlar alınabilecektir.

Özet İngilizce :

While conducting production activities, it is necessary to define and classify the product cost elements formed. The related total and variable costs of the product are found. Thus, the sale price and profitability of the product can be estimated. In the present competitive medium, strategic costing methods have been developed and cause and effect relationship between activities and costs have been tried to set up. The costs of the activities which do not form added value, in other words nonvalue-adding activities, are wanted to be eliminated. If not possible to eliminate such costs, to reduce those to the least should be aimed. Together with quality development process, when precautions are taken to reduce costing, efficiency and profitability of the competition of products will be increased. More accurate costing measurements will be made and as a result of performance evaluation the managerial success will also be ensured. The managerial success is direct proportional to the reliability of costing information system. If all these are achieved, decisions to help the sustainability of the production can be made.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :