Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hazcı tüketim davranışları ve televizyon programlarını izleme eğilimleri arasındaki ilişki : süleyman demirel üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
516
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı ve ana konusu, insanın toplumsal baskı ajanslarıyla her gün değişen yaşam koşullarına ve bireyselleşmesine bağlı artan hazcı (hedonik) tüketim davranışlarını araştırmak ve anlamaya çalışmaktır. Özelde baskı ajanslarından en yaygını olan televizyonun tüketici hazcı eğilimlerini belirleme, fantezi ve düşleri biçimlendirme, dolayısıyla insanı gerçeklik duygusundan uzaklaştırma yönü ele alınarak, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri üzerinde görgül bir incelemeyi kapsamaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to research and understand people's hedonic consumption behavior inreasing due to individualising and changing conditions of everyday life with social repression agency. Specially this study includes an empirical investigation on the students of Süleyman Demirel University by considering the direction of television as the most common represssion agency determining the consumer hedonic trend, formatting fantasy and dreams thereby the sense of reality out of people.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :