Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Harcama-vergi geliri hipotezi: türkiye örneği

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1, Karadeniz Teknik Üniversitesi SBE2
Görüntülenme :
532
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için vergi gelirleri ve kamu harcamaları arasındaki ilişki hem eşanlı denklem sistemi hem de zaman serisi modelleri ile incelenmiştir. Granger nedensellik, Engle-Granger ile Johansen koentegrasyon testleri kullanılarak değişkenlerin zaman serisi özellikleri belirlenmiştir. Bu çalışmanın ampirik sonuçları vergi gelirleri ile harcamalar arasındaki ilişkinin pozitif ve harcamalardan vergi gelirine doğru ve Türkiye ekonomisinde harcama-vergi hipotezinin geçerli olduğunu (spend-tax hypothesis) göstermektedir.

Özet İngilizce :

This study utilizing both time series and simultaneous equation systems investigates the relationship between tax revenues and government spendings in Turkey. Cointegration tests are being utilized to determine both time series characteristics and the direction of causality for the variables. The direction of causality and elasticity have significant policy implications. Empirical results of this study mainly support the evidence of positive relation between tax revenues and government spendings. Moreover, the results from Granger causality tests express unidirectional causality running from tax revenues to government spendings and indicate the validity of spendtax hypothesis for Turkey.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :