Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gürbulak sınır kapısından geçiş yapan kişilerin bu kapıdan gerçekleştirilen sınır ticaretinin boyutları ile ilgili bilgi, düşünce ve tutumları üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Kocaeli Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü2, Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü3
Görüntülenme :
497
DOI :
Özet Türkçe :

Sınır ticareti kara ve deniz sınırı olan ülkelerin sınır bölgelerinin kalkınmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri özel bir ticaret türüdür. Bizim ülkemizde ilk defa 1979 yılında İran'la yapılmıştır. Bu tür ticaret özellikle S.S.C.B'nin dağılmasından sonra daha önemli hale gelmiştir . Ülkemizin nispeten geri kalmış bir bölgesi olan Doğu Anadolu Bölgesi bu durumdan önemli bir avantaj yakalamıştır. Yakalanan bu avantajlar etkin ve rasyonel kullanılabilirse hem bölge hem de ülke kalkınmasına yararlı olacaktır. Türkiye'nin en büyük doğu komşusu olup, ancak ekonomik ilişkileri özlenen boyutlara ulaşamamış İran'la ekonomik ve diplomatik ilişkilerin ve bu kapsamda sınır ticareti ve dış ticaretin canlandırılması giderek önem kazanmaktadır. Bu önemi nedeniyle, İran'la Türkiye arasındaki en işlek sınır kapısı olan Gürbulak sınır kapısından gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler incelemeye değer bulunmuş ve bu gümrük kapısından 1-31 Mart 2005 tarihleri arasında yetkili makamların izniyle giriş ve çıkış yapan kişilerden kabul edenlere bir anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerden hareketle anılan sınır kapısından sınır ticareti kapsamında gerçekleştirilen alım-satım faaliyetlerinin pazarlama açısından değerlendirilmesi yapılmış, sorunlar belirlenmiş ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, geçiş yapanların en fazla tekstil-konfeksiyon ürünleri ticareti yaptıkları, Türkiye'yi bölgede lider ülke olarak kabul ettikleri ve Türk ekonomisinin iyi olduğu kanısında oldukları, diğer taraftan kapılardaki bürokratik engellerin, vergi resim ve harçların kaldırılmasını istedikleri belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Border trade is a private type of trade aiming to improve the areas and regions in the countries with a land and sea boundary. It was with Iran that such a trade was first carried out in our country in 1979. Such trade has gained particular importance since the dissolution of SSCB. Being a relatively underdeveloped region of our country, Eastern Anatolia has had a significant advantage and benefit from this case. Should such advantages be utilized effectively and rationally, they will be of great use both to the region and to the country as a whole. In this context, it is of much importance that diplomatic relations and accordingly boundary trade should be revived and enlarged with Iran, the largest and most powerful neighbouring country of Turkey, with which economic relations are not at a desired level. For this very reason Gürbulak, the most functional frontier door between Turkey and Iran, has been chosen as a field of research in the present study. So, upon the consent and permission of the authorities, a questionnaire was applied to the volunteers who came in and went out of the abovementioned boundary door between 1 and 31 March 2005. Considering the data obtained, the economic activities within the scope of frontier trade at this door have been evaluated in terms of marketing; problems and troubles have been revealed and some solutions have been recommended.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :