Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 21 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Girişimci adaylarının risk almaya yatkınlık özelliğinin cinsiyet bağlamında incelenmesi

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
435
DOI :
Özet Türkçe :

Girişimciliğin önemli konularından biri risk almaya yatkınlıktır. Cinsiyetin risk almaya yatkınlık üzerindeki etkisi araştırılmış ve erkek girişimcilerin kadınlara oranla daha fazla risk almaya yatkın oldukları gözlemlenmiştir. Fakat bu araştırmalar çoğunlukla girişimciler, daha doğrusu girişimciliğe başlayan veya bu konuda belirli bir yol kateden kişiler arasında yapılmıştır. Bu açıdan bakıldığında, girişimci olmayı isteyen potansiyel kişiler arasındaki araştırmalar ise sınırlıdır. Bu nedenle çalışmamızda potansiyel girişimciler olarak görülen üniversite öğrencileri arasında cinsiyetin risk alma üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu araştırma sonucunda cinsiyetin risk alma üzerinde anlamlı bir farkın olmadığı gözlemlenmiştir. Hiç kuşkusuz yapılan diğer araştırmalara ve kabul gören varsayımlara zıt olan bu bulgular ilginç sonuçlar vermiştir.

Özet İngilizce :

An important characteristics of entrepreneurship is tendency to risktaking. In early studies, the relationship between gender and risk-taking has been investigated and higher degree of risk-taking tendency was observed for males. However, those studies primarily focus on new or existing entrepreneurs. Hence the number of studies, focusing on potential entrepreneurs is limited. In this study, impacts of gender on risk-taking has been examined on university students, who are potential entrepreneurs. The results of the research highlight that there is no significant impact of gender on risk-taking. These findings, which are not in line with the existing results in the literature, result interesting results.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :