Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 21 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Genç pazarın satın alma tarzlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Tüketici satın alma davranışı oldukça karmaşık bir süreçtir. Satın alma eylemini gerçekleştirirken tüketici, birçok iç ve dış etkenin katılımı ile kararlarını alır. Tüketicinin satın alma şekli ve seçtiği yöntem bir tarz geliştirmesini sağlar. Geliştirilen bu tarz, tüketicinin temel satın alma kararına yönelik tutumlarını açıklar. Gençler tüketici olarak pazarda önemli bir paya sahiptirler. Çünkü gençler, halihazırda bir pazardır ve geleceğin de yetişkin pazarını oluşturacakları için üzerinde hassasiyetle durulması gereken gruplardan birisidir. Bu çalışmada gençlerin satın alma tarzları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın ana kitlesini Erzurum Atatürk Üniversitesinde eğitim gören gençler oluşturmuştur. Yapılan analiz sonucu gençlerin satın alma tarzlarının 6 faktörden oluştuğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The purchasing behavior of the consumer is quite complex process. While consumer makes a decision he/she takes the decision with the effects of some internal and external factors. The consumer's problem solving way provide his/her to develop a style. This style explains the attitudes towards his/her basic purchasing decisions and it is stable. Young people have an important part in the market as consumers. Because at present they are a market and as they will form the adult market of future, they are one of the groups which needs to be consisted carefully. In this study, the decision-making styles of young people were determined. The population of the study was consisted of students of Erzurum Atatürk University. As a result of the analysis, it was found that the decisionmaking styles of young people were consisted of 6 factors.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :