Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fiyat/kazanç oranının hisse senedi getirilerine etkisi: imkb 30 endeksi üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İsletme Bölümü1
Görüntülenme :
413
DOI :
Özet Türkçe :

F/K oranının, bir sonraki dönem hisse fiyatına ve getirisine etkileri üzerine literatürde yapılmıs birçok arastırma mevcuttur. Yapılan arastırmalarda genellikle F/K oranının (kısa dönemde veya uzun dönemde) fiyat ve getiriyi etkilediği ve kesin olmamakla beraber bir öngörü aracı olarak kullanılabileceği sonucuna ulasılmıstır. Bu amaçla yaptığımız bu çalısmada, 2000–2006 yılları ele alınmıstır ve Eview’s 5.0 programı kullanılarak analizler yapılmıstır. Fiyat/kazanç oranının bir sonraki dönem getirisi ve kapanıs fiyatları üzerindeki etkisini incelediğimiz çalısmamızda fiyat/kazanç oranının bir sonraki dönem kapanıs fiyatlarına etkisi anlamlıdır ve bu etki pozitiftir. Fiyat/kazanç oranının getiri üzerindeki etkisi de anlamlı çıkmıstır fakat bu etki negatif yönlüdür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Many researches were conducted in the literature as regards the effects of the P/E ratio on the lagged stock prices and stock returns. In these researches, it was concluded that the P/E ratio generally effects the prices and returns (in short or long term) and may be considered as a prediction instrument. In this research, we have examined the years 2000-2006 and made the analysis by using Eview’s 5.0 programs. In this study the effect of P/E ratios on lagged return and close prices is investigated. We founded a statistically significant positive relationship between P/E ratios and lagged close prices. The relationship between P/E ratio and lagged return is statistically significant and negative.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :