Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fisher hipotezinin türkiye için sınanması: doğrusal olmayan eşbütünleşme analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü1
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, nominal faiz oranı ile enflasyon oranı arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu ifade eden Fisher hipotezi, Türkiye için 1989:01-2008:01 arası üçer aylık veriler kullanılarak test edilmiştir. Bu amaçla, literatüre Kapetanios vd. (2006) tarafından kazandırılan doğrusal olmayan eşbütünleşme analizinin yanı sıra, karşılaştırma yapmak için Engle-Granger (1987) testi de kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar Fisher hipotezinin Türkiye için geçerli olmadığını göstermektedir.

Özet İngilizce :

In this study, we test validity of the Fisher hypothesis, which claims there is a long run relationship between nominal interest rates and inflation rates, for Turkey over the period 1989:01-2008:01 by using quarterly data. We use nonlinear cointegration test introduced by Kapetanios et al. (2006) and also apply Engle-Granger (1987) test to make a benchmark. Results provide no evidence to support the Fisher effect.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :