Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Firmaların ölçekleriyle krizden etkilenme düzeylerinin karşılaştırılması: tekstil sektörü örneği

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
405
DOI :
Özet Türkçe :

Özellikle 1990 yılından 2000'li yılların başına kadar gerek Türkiye'de ve gerekse dünyanın farklı yerlerinde yaşanılan krizler, artık sadece krizin yaşandığı ülkelerde değil, tüm dünyada etkisini göstermiştir. Bu anlamda krizlerin etkileri evrenselleşmiştir. Krizler firmalar düzeyinde de kendini hissettirmektedir. İşte bu çalışma, firmaların krizden etkilenme düzeylerinin ölçeğe bağlı olabileceğinden hareketle yapılmıştır. Bu amaçla KOBİ ve büyük ölçekli firmaların kriz sürecindeki mali tabloları, trend analizi ile araştırılmıştır. Çalışmada yapılan literatür taramasının sonucu olarak,öncelikle krizlerle ilgili genel bir teorik çerçeve çizilmiş ve ardından mali tabloların analiz edildiği uygulama kısmı verilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Crisis that happened in Turkey and in different places of world, especially from 1990 to the beginning of 2000s, showed effects not only in countries those experienced crisis but also in all the world.In means of that, effects of crises are universal now. Crisis are felt also in firms. This study has been made on the opinion ofthe level of firms' being affected by the scale. With this aim, financial table of SME's and big scale firms have been searched by the use of trend analysis. In this study as a result of the literature search,firstly a general theretical frame about crisis has been designed and then application part in which the financial tables have been analyzed are given.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :