Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal piyasalardaki gelişmelerin iktisadi büyüme üzerine etkileri: türkiye için bir var modeli

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
524
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, 1987–2005 dönemine ait üç aylık ekonomik veriler kullanılarak, ülkemizde bankacılık sektörü ve menkul kıymet piyasasındaki gelişmelerin iktisadi büyüme üzerindeki muhtemel etkileri araştırılmıştır. Johansen- Juselius eş-bütünleşme test sonuçları, bankacılık sektörü ve menkul kıymet piyasasındaki gelişmeler ile iktisadi büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu göstermiştir. Granger nedensellik test sonuçları ise, borsa gelişimi ile iktisadi büyüme arasında iki yönlü, bankacılık sektörüyle iktisadi büyüme arasında iktisadi büyümeden bankacılık sektörüne doğru tek yönlü bir nedenselliğe işaret etmiştir. Ülkemize yönelik elde edilen bu bulgular, literatürdeki "talep takibi" görüşünü desteklemektedir.

Özet İngilizce :

In this study, using quarterly economic data for the 1987- 2005 period, the probable impact of banking sector and stock market development on economic growth was tried to be investigated in our country. Johansen- Juselius cointegration test results show that there is a long run relationship between banking sector and stock exchange development and economic growth. Granger causality test results signal bidirectional causality between stock exchange development and economic growth and a one directional causality from economic growth to banking sector development. This findigs support "demand following" view in the literature

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :