Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal liberalizasyonun tasarruf ve yatırım üzerine etkisi: türkiye örneği

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal MYO1, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
612
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türkiye'de 1980'li yıllardan itibaren başlayan finansal liberalizasyon uygulamalarının 1980–2010 yılları arası dönemde tasarruf ve yatırımlar üzerine olan etkisi analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, özel sermaye akımları ile net rezervlerdeki değişimlerin, brüt tasarruflardaki değişimleri, brüt tasarruflardaki değişimlerin ise net finansal akımlardaki değişimleri etkilediğini göstermiştir. Ayrıca yabancı doğrudan yatırımlardaki değişimler net milli gelirdeki değişimleri ve özel sermaye akımlarındaki değişimlerle yabancı doğrudan yatırımlardaki değişmeler de birbirlerini karşılıklı olarak etkilemekte ve son olarak da net rezervlerdeki değişimler yabancı doğrudan yatırımları etkilemektedir. Bu sonuçlar finansal liberalizasyon uygulamalarının planlı bir şekilde yönetilmediği takdirde ülkelerin tasarruflarının da doğru biçimde değerlendirilemeyeceği ve yatırımların da verimli alanlara yöneltilemeyeceğini göstermektedir.

Özet İngilizce :

This study examines the effects of financial liberalization practices began in 1980s on savings and investment for the period of 1980- 2010. Results of the analysis showed that, changes in private capital flows and net reserves cause changes in gross savings and also changes in gross savings cause changes in net financial flows. On the other hand, it is found that, changes in foreign direct investment cause changes in net national income; also changes in private capital flows and foreign direct investment interact each other and finally changes in net reserves cause foreign direct investment. These findings show that savings and therefore investments could not be utilized effectively unless financial liberalization practices are managed in a planned way.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :