Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal analizde kullanılan oranlar ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişki: ekonomik kriz dönemleri için imkb imalat sanayi şirketleri üzerine ampirik bir uygulama

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
472
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde yaşanan 2001 ve 2008 ekonomik kriz dönemlerinde finansal analizde kullanılan oranlar ile hisse senedi getirileri arasında ilişki olup olmadığı ve bu oranların hisse senedi getirileri üzerindeki etkilerinin ilgili ekonomik kriz dönemlerinde farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Bu amaçla İMKB'de işlem gören imalat sanayi şirketleri üzerinde ampirik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları, analize dâhil edilen ve 5 grup altında toplanan 17 finansal oranın; 2001 ekonomik kriz döneminde 6 tanesi ve 2008 ekonomik kriz döneminde de 4 tanesi ile hisse senedi getirileri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ancak karlılık oranlarından "Özsermaye Karlılık Oranı" ile borsa performans oranlarından "Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı" dışındaki hisse senedi getirileri ile ilişkili finansal oranlar dönemler için farklılık göstermektedir. Ayrıca araştırma sonuçları; 2008 ekonomik kriz döneminde finansal oranların hisse senedi getirilerindeki değişimi açıklamada, 2001 ekonomik kriz dönemine göre daha güçlü olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

This study deals whether there is any relationship between stock returns and the ratios used in financial analysis for 2001 and 2008 economic crisis periods experienced in our country and whether the effects of these ratios differ from on stock returns for crisis periods mentioned above in case of any relation. For this purpose, an empirical study is prepared on manufacturing industry companies effecting transactions in ISE. Findings include 17 financial ratios in analysis and these ratios are divided into 5 groups. So 6 items for 2001 economic crisis period and 4 items for 2008 economic crisis period make clear that they have statistically meaningful relationship with stock returns. But for "Return on Equity" of profitability ratios and "Market Capitalization/Book Value" of stock exchange performance ratios, financial ratios associated with stock returns differ in periods. Also results suggest that explaining of financial ratios changes in stock returns for 2008 economic crisis period are more effective than items for 2001 economic crisis period.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :