Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 21 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Farklı regresyon yöntemleri ile beta katsayısı analizi

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Ege Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
305
DOI :
Özet Türkçe :

Özellikle uzak verilere sahip veri setlerinin analiz edilmesinde en küçük kareler tahmincilerinin kullanılması sapmalı sonuçlara yol açabilmektedir. Bu durumda uzak verileri analiz dışında bırakan robust yöntemler önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada hisse senedi getirileri kullanılarak en küçük kareler ve robust analiz yöntemlerinden olan en küçük ortanca kareler yöntemi karşılaştırılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Especially analyzing data sets which have outlier, using least squares estimators may cause biased result. In this case, robust methods which leave outlier out of analysis starts to gain importance. In this study, by using stock yield ordinary least square square method is compared with least median square method of robust analysis method.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :