Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Evde, okulda ve internet kafelerde öğrencilerin bilgisayar algılamaları ve tercih ettikleri uygulamaların karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
482
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, evde, okulda ve İnternet kafelerde öğrencilerin bilgisayar algılamaları ve tercih ettikleri bilgisayar uygulamaları incelenmiştir. Bu amaçla söz konusu üç çevrede öğrencilerin bilgisayar kullanım sıklıkları ve bilgisayar kullanırken yaptıkları uygulamalar ile yapmak istedikleri uygulamalar araştırılmış ve aradaki farklar ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Araştırma Erzurum ilinde bulunan ikisi özel olmak üzere 6 ilköğretim okulunda 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Okullar sosyal statü olarak farklı çevrelerden, anket uygulanan öğrenciler ise bu okullardaki sınıflardan rastgele seçilmişlerdir. Veriler SPSS 11.5 istatistik paket programıyla değerlendirilmiş, χ 2 ve student t testinin yanı sıra % değerler de belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin evde, okulda ve internet kafelerde bilgisayar kullanım sıklıkları ve uygulamaları arasında önemli farklar olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

: In this study, the computer perceptions of students at home, at school and at internet cafe, and their computer applications they preferred were investigated. For this purpose, the frequency of computer usage, the applications the students performed while using computer, the applications they wanted to perform were investigated and the difference among them were tried to be presented. The study was carried out on the students of the 6 th , 7 th and 8 th grades of six primary schools in Erzurum, two of which were private schools. The schools were chosen from environments having different social status, and the students, to whom questionnaires were applied, were chosen from among the classes of these schools at random. The findings were evaluated by means of SPSS 11.5 statistics package program, and χ 2 and student’s t test in addition to % values were determined. At the end of the study, it was observed that there are significant differences between the computer using frequencies and applications at home, at school and internet cafe.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :