EURO'YA GEÇİŞİN TÜRKİYE'NİN İTHALATINA ETKİSİNİN CHOW KIRILMA TESTİ İLE ANALİZİ

Öz Avrupa Birliği’nde Euro’ya geçiş, dış ticaretinin yaklaşık olarak yarısını bu ülkelerle yapan ve Gümrük Birliği üyesi olan Türkiye için büyük bir önem arzetmektedir. AB, tek para birimine geçişle üretiminde ve halkın refahında bir artış beklemekteydi. AB’de meydana gelecek üretim artışının ise Türkiye’nin ithalatında bir artışa yol açması bekleniyordu. Bu çalışmada, Euro’ya geçişin Türkiye’nin AB’den yaptığı ithalata olan etkisi Chow Kırılma Testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, Euro’ya geçişin Türkiye’nin ithalat fonksiyonunda herhangi bir yapısal kırılmaya neden olmadığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

Akgönül, H. (2002). Euro ve Türkiye Ekonomisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Yayın No.31, Afyon

Baldwin, R.E.; Skudelny, F. and Taglioni, D. (2005) “Trade Effects of The Euro: Evidence From Sectoral Data”, ECB Working Paper, No. 446

Bekx, P. (1998) “The Implications of The Introduction of The Euro For NonEuro Countries”, Euro Papers, No.26

Bun, M.J.G. and Klaassen, F.J.G.M. (2002) “Has The Euro Increased Trade?”, Tinbergen Institute Discussion Paper, No.108-2

Flam, H. and Nordström, H. (2006) “Euro Effects On The Intensive And Extensive Margins Of Trade”, Institute For International Economic Studies Seminar Paper, No.750

Folkertsma, C.K. (2002) “The Euro And Psychological Prices: Simulations of Worst-Case Scenario”, De Economist, 150

Gujarati, D. (1999). Temel Ekonometri, Çev: Ümit Şenesen, Gülay G. Şenesen, Literatür Yayıncılık, İstanbul

Gujarati, D. (2006). Essentials Of Econometrics, Third Edition, McGrawHill/Irwin, Boston

Karabulut, R. ve Uğur, A. (2007) “Euro’ya Geçişin Türkiye’nin İthalatına Etkisi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:34

Mancini-Griffoli, T. (2006) “Explaining The Euro’s Effect On Trade? Interest Rates in An Augmented Gravity Equation”, HEI Working Paper, No.10

Micco, A.; Ordonez, G. and Stein, E. (2003) “The Currency Union Effect On Trade: Early Evidence From EMU”, Economic Policy, 18(37), pp.315-356

Oktar, S. ve Yavuz, S. (2000). Euro ve Türkiye, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul

Özbay, P. (1997). “Avrupa Para Birliği ve Euro”, TCMB Araştırma Genel Müdürlüğü Tartışma Tebliği No: 9702

Ramanathan, R. (1998). Introductory Econometrics With Applications, Fourth Edition, Dryden Press

http://www.cmis.org.tr

http://www.ekonomist.8m.net

http://www.tuik.gov.tr

http://www.tcmb.gov.tr

http://www.dtm.gov.tr

http://epp.eurostat.ec.europa.eu