Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Etkinlik, etkililik ve verimlilik kavramlarının yarattığı karışıklık

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

Etkinlik, etkililik ve verimlilik işletmelerin teknik performans göstergeleri arasında yer almaktadır. Teknik performans göstergeleri performansın tüm boyutlarıyla ölçülmesine olanak tanımaktadır. Teknik göstergeler, faaliyetlerin, üretim faktörlerinin, çalışanların performansının ölçümünde kullanılmaktadır. Ancak finansal göstergelere göre anlaşılmaları daha güçtür. Ayrıca kavramlar konusunda da bir kargaşa yaşanmaktadır. Kavramlar farklı değerleri ifade etmektedir. Kullanım yerleri farklıdır, bu nedenle birbirlerinden ayrılarak doğru kullanılmalarında yarar vardır. Çalışmamızda ilk olarak kavramların tanımlarına yer verilerek kavram kargaşası giderilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızın ikinci bölümünde, kavramların daha net anlaşılabilmesi için sayısal analizler ile mermer işletmesinde sektör incelemesi yapılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Effectiveness, efficiency and productivity are the technical performance monitors of corporations. Technical Performance Monitors help mesuring the performence in all aspects. Technical monitors are used in production process, and mesuring the performence of employees. Those factors are more difficult to measure than measuring the financial situation of the firms. Also there can be complexity when trying to understand all the terms. Some terms can mean various or different values. Their meanings can be different. Thus they should be used carefully. In our work, first of all, the meanings of terms are given for ensure that there is no misunderstanding. In the second part, there are numerical analysis and sector search for marble business

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :