Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Etik liderlik ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması: antalya örneği

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi1, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü2, CumhuriyetÜniversitesi Cumhuriyet MYO, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı3
Görüntülenme :
566
DOI :
Özet Türkçe :

Etik Liderlik Ölçeği (ELÖ) sosyal öğrenme teorisi temelinde oluşturulmuş bir ölçektir. Etik liderlik uygulamalarının ölçülmesi ve etik liderlik olgusuna yapısal ve denemesel bir tanımlama getirilmesi temel hedef olarak belirlenmiştir. EL ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğini yapmak bu çalışmanın temel amacıdır. Araştırmaya 5 yıldızlı otellerde çalışan 112 otel işletmesi çalışanı dâhil edilmiştir. Araştırmaya test- tekrar test güvenilirliğini gerçekleştirmek amacıyla 5 yıldızlı otellerde görevli 30 resepsiyon görevlisi dâhil olmuştur. Araştırmada açıklayıcı faktör analizi, iç tutarlılık katsayıları ve benzer ölçme araçlarıyla ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğin test edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma ölçeğinin anlaşılırlığını sağlamak amacıyla çeviri- geri çeviri yöntemiyle ortak bir Türkçe forma ulaşılmış anlaşılmayan noktalar bu konuda araştırma yapmış uzmanların fikirleri doğrultusunda ortak bir form haline dönüştürülmüştür. Çalışmanın test- tekrar test güvenilirlik katsayısı α=0.985 olarak tespit edilmiş. İç tutarlılık güvenilirliği α= 0.928 olarak belirlenmiştir. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda faktör yüklerinin 0.678- 0.872 arasında oluştuğu görülmüştür. Araştırma orijinal haliyle uygun olarak tek faktörlü bir yapıda ve içsel tutarlılığı ve test tekrar test güvenilirliği yüksek bir ölçek olarak Türkçe kullanıma uygun olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Ethical Leadership Scale (ELS) is a scale formed on the basis of social learning theory that measures ethical leadership practices and aims at making a structural and empirical definition of ethical leadership phenomenon. To see the reliability and validity of the scale in Turkish has been the primary objective of this study.112 employees working in 5 star hotels have been included in this survey. 30 receptionists have been included to see test-retest reliability. Beside test-retest method, exploratory factor analysis, internal consistency coefficients etc. have been used. In order to provide the clarity of the measuring instrument, a form in Turkish has been reached with translationback translation method and incoherent parts have been converted into a common form with the ideas of experts in this field. The test-retest reliability coefficient is α = 0,985, and internal consistency reliability is α = 0,928 in the study. Factor loadings have been found between 0,678 and 0,872 by explanatory factor analysis. In the end of the research, it has been found that the scale is suitable for using in Turkish in accordance with the original single factoral form having high internal consistency and test-retest reliability scores.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :