Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Etik iklim, örgütsel güven ve bireysel performans arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Bayburt Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
622
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; etik iklim, örgütsel güven ve bireysel performans değişkenlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini incelemek ve birbirlerini nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Veriler anket yardımı ile toplanmıştır. Araştırma, Gaziantep'te faaliyet gösteren bir şirketin 437 çalışanını kapsamaktadır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre; etik iklimin örgütsel güven ve bireysel performans üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu bulgulanmıştır. Bununla birlikte etik ikliminin örgütsel güven üzerindeki olumlu etkisinin bireysel performans üzerindeki olumlu etkisinden daha güçlü olduğu görülmüştür. Örgütsel güvenin ise bireysel performans üzerinde olumlu yönde güçlü bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, örgütsel güvenin çalışma arkadaşlarına güven boyutunun bireysel performans üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisine rastlanmamıştır

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to analyze the relationship among ethical climate, organizational trust and personal performance and to explore how they affect each other. Data was gathered by questionnaire method. The research is carried on 437 employees working at a company operating in Gaziantep. According to the research it is found that ethical climate has a positive impact on organizational trust and personal performance. It is also seen that the ethical climate's positive effect on organizational trust is higher than its effect on personal performance. However, organizational trust is explored to have a powerful positive effect on personal performance. In addition to this, organizational trust's dimension of trusting on workmates didn't statistically seem to have a meaningful effect on personal performance.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :