Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Erzurum kenti ambalaj atıklarının geri dönüşümü için tersine lojistik ağı tasarımı ve bir karma tamsayılı programlama modeli

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Kafkas Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
607
DOI :
Özet Türkçe :

Doğayı koruma ve kirlenmesini önleme çabalarının en etkili yolu, yeni-lenemeyen kaynaklardan tasarruf etmektir. Atıkların hem üretim miktarını hem de ekonomik maliyetini azaltmak geri dönüşüm ile mümkündür. Bunun anlaşılmasıyla dünyada önemli girişimler başlamış ve başta ambalaj malzemeleri olmak üzere atık haline gelmiş tüm değerlendirilebilir malzemelerin, malzeme ve/veya enerji biçiminde geri kazanımı genel bir hedef haline gelmiştir. Günümüz şartlarında atıkların çevre ve ekonomi açısından en etkin değerlendirme şekli, kaynakta geri dönüşümdür. Erzurum'da ambalaj atıklarının büyük bir bölümü geri dönüştürülmeden toplanmakta ve atıkların içerisindeki geri kazanılabilir ve değerlendirilebilir atıklar toprağa gömülmektedir. Bu ambalaj atıklarından faydalanabilmek için uygun bir tersine lojistik ağ oluşturmak gereklidir. Bu çalışmada, ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile ilgili tersine dağıtım sisteminin planlanması ve işleyiş etkinliğinde karar almayı desteklemek için bir karma tamsayılı programlama modeli geliştirilmiştir. Model altı farklı senaryo için LINGO optimizasyon programı ile çözülmüştür

Özet İngilizce :

The best way of protecting and preventing the enviorenmental pollution is to economize the unrenevable resources. It is possible to reduce the amount of the waste produced and its economical cost by conducting recycling. Important attempts started in the world by this and firstly the packets and all the recycling materials that will be used later became the general aim of the energy resource. Nowadays, the most useful way to evaluate of the waste with respect to environment and economics is recycle them in the resource. In Erzurum, the most part of the packing waste are accumulated without recycling and the recycling and wasteful materials in the waste are buried to the ground. It is necessary to compose suitable a reverse logistics network to make use of this packing waste. In this study a mixed integer programming model was developed to support decision making for effective design and operation of a reverse distribution system associated with packing waste recycling. The model was solved for six scenarios with the LINGO optimization program.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :