Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Enflasyon ve bütçe açıkları ilişkisi: tanzi ve patinkin etkisi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü1, Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
746
DOI :
Özet Türkçe :

Tanzi etkisi; enflasyonun, vergi gelirlerinin reel değerini düşürmek suretiyle bütçe açığını arttırdığını ifade etmektedir. Patinkin etkisi ise enflasyonun reel harcamaları azaltmak suretiyle bütçe açıklarını azalttığını savunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Tanzi-Patinkin etkilerinin geçerliliğini ve bütçe açıkları ile enflasyon oranı arasındaki uzun dönem ilişkiyi Pesaran, Shin ve Smith (2001) sınır testi yaklaşımı ile 1975-2005 dönemi Türkiye ekonomisi için incelemektir. Enflasyon oranı ile bütçe açıklarının uzun dönemde birlikte hareket ettiklerini gösteren analizlere göre, uzun dönemde enflasyon oranı ile bütçe açıkları arasında negatif ilişki söz konusudur. Bu ilişki Patinkin etkisinin Türkiye için Tanzi etkisine göre daha baskın olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

While the Tanzi effect through which inflation reduces real tax revenues indicates that budget deficit increases, the Patinkin effect indicates that as inflation increases the real spending decreases and the budget deficit decreases too. The purpose of this study is to test the validity of the Tanzi and the Patinkin effects, and to examine the existence of a long run relationship between the budget deficit and the inflation rate by employing Pesaran, Shin and Smith (2001) bound testing approach in the period of 1975-2005 for the Turkish economy. The results based on the cointegrating relations between budget deficit and inflation rate point out that the negative relationship between the inflation rate and the budget deficit. This relationship indicates the Patinkin effect dominants to the Tanzi effect in the case of Turkey

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :