Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonomik entegrasyon teorisi çerçevesinde avrasya birliği’nin olabilirliği

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
946
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkeler, zorlaşan rekabet şartlarına dayanabilmek, üretim kapasitelerini ve verimliliklerini yükseltmek gibi amaçlarla ekonomik entegrasyonlara yönelirler. Bugün iktisadi birlik aşamasına gelmiş tek ekonomik entegrasyon hareketi olan Avrupa Birliği benzeri bir birlik oluşturma çabaları ise, Avrasya coğrafyasında yoğunlaşmaktadır. Sözkonusu bölge, zengin doğal kaynak rezervleri ve jeopolitik konumu nedeniyle tüm dünyanın ilgisini çekmektedir. Diğer yandan, bu coğrafyadaki ülkeler arasında kurulan küçük çaplı işbirlikleri, Avrasya Birliği oluşumunun temelleri olarak kabul edilmektedir. Bölgede, kısa vadede birlik oluşumunu zorlaştıran sorunlar yaşansa da uzun vadede bunların çözülmesi halinde, bölgeyi çevreleyen güçlü ülkelerin de katılımıyla Avrasya Birliği'nin kurulması mümkün olabilecektir

Özet İngilizce :

Countries lead to form economic integrations with the aims like coping up with heavy competition conditions, increase their production capacities and productivity in the global world. Today, a unity like European Union, which is the only economic integration movement in the world that reached the level of economic unity, is being aimed to form in the Eurasia geography. The area attracts whole world's attention, because of their rich natural resource reserves and also their geopolitical location. On the other hand, the gravity area formed of close relations among the countries of the area is accepted to be the basis of the Eurasian Union's formation. Even though there are some problems in the area, which make it difficult to maintain a unity in short terms, it will be possible to build the Eurasian Union with joining of the powerful countries around the area by solving these problems in long term.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :