Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Efqm mükemmellik modelinin türkiye’deki bazı üst kurullarda değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi1, Atatürk Üniversitesi, Aşkale MYO2
Görüntülenme :
516
DOI :
Özet Türkçe :

EFQM (European Foundation for Quality Management) Mükemmellik Modeli, Avrupa ve Ulusal Kalite Ödülünü esas alan yapısıyla, Türkiye'de kamu kurumlarında toplam kalite felsefesinin uygulamaya taşınmasında önemli bir yönetim aracı olarak kullanılmaktadır. Model, tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımını, yüksek performansı ve sürekli iyileştirmeyi sağlayacak süreçleri ve bunlar arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Bu çalışmada Türkiye'de faaliyet gösteren dört Bağımsız Düzenleyici Kurulda çalışan birinci ve ikinci düzey yöneticilerin EFQM mükemmellik modeli yardımıyla kendi kurumlarını nasıl değerlendirdikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma bulgularının ve ulaşılan sonuçların bundan sonraki çalışmalara ve özellikle de diğer Bağımsız Düzenleyici Kurullara çeşitli katkılar sağlayacağı ön görülmektedir.

Özet İngilizce :

EFQM Excellence Model, with its structure based on European and National Quality Awards, is used as an important management tool in order to put the total quality management philosophy in practice within public institutions in Turkey. The model organizes the usage of resources effectively and productively, the processes of high performance and continous learning and the interactions between all of these components. In this study, an assessment of the EFQM excellence model was carried out in 4 Turkey's independent regulatory agencies (IRAs) aimed at evaluating how first and second-level managers perceived their institutions. We believe that the findings are useful for other Independent Regulatory Agencies and future directions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :