Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 21 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Efqm mükemmellik modeli uygulamalarının çalışanların tükenmişlikleri üzerine etkisi: sağlık sektöründe bir araştırma

Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü1
Görüntülenme :
523
DOI :
Özet Türkçe :

EFQM (European Foundation for Quality Management) Mükemmellik Modeli, Avrupa ve Ulusal Kalite Ödülünü esas alan yapısıyla, ülkemizde toplam kalite felsefesinin uygulamaya taşınmasında önemli bir yönetim aracıdır. Model, tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımını, yüksek performansı ve sürekli iyileştirmeyi sağlayacak süreçleri ve bunlar arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Bu çalışmada EFQM Mükemmellik Modeli uygulamalarının çalışanların mesleki tükenmişliklerini ne ölçüde etkilediği araştırılmıştır. Bu bağlamda, EFQM Mükemmellik Modelini etkili biçimde uygulayan ve 2006 yılında Ulusal Kalite Ödülü'nü almış olan bir hastane ile, anılan modeli uygulamayan iki ayrı hastanenin çeşitli kliniklerinde görev yapan 241 hemşirenin mesleki tükenmişlik düzeyleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Sonuçlar, kalite ödülü kazanmış hastanede görev yapan hemşirelerin, duygusal tükenme, düşük kişisel başarı ve genel tükenmişlik düzeylerinin diğer iki hastanedekilere göre daha düşük olduğunu ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

EFQM Excellence Model, with its structure based on European and National Quality Awards, is an important management tool in order to put the total quality management philosophy in practice within Turkey. The model organizes the usage of resources effectively and productively, the processes of high performance and continous learning and the interactions between all of these components. In this study, to what extent EFQM Excellence Model applications influnce the employee burnout was explored. In this context, the burnout levels of 241 nurses from different clinics of a hospital that won the 2006 National Quality Award as a result of applying the EFQM Excellence Model effectively and two other hospitals not carrying out the model yet were analyzed comparatively. Results showed that the emotional exhaustion, reduced personal accomplishment and general burnout levels of nurses who were working in award winner hospital were significantly lower than those of other two hospitals'.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :