Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Efektif euro kurundaki belirsizliğin euro bölgesi ihracatina etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi1, Artvin Çoruh Üniversitesi2
Görüntülenme :
537
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Euro Bölgesi’nin 12 büyük ticaret ortağı ülkeye yapmış olduğu ihracata, Euro kurundaki volatilitenin (belirsizliğin) etkisi 2002:01-2010:12 dönemleri arasında aylık olarak incelenmiştir. Ekonometrik yöntem olarak farklı bütünleşme düzeylerinde tahmin yapma olanağı sağlayan Otoregresif Dağıtılmış Geçikmeli (ARDL) sınır testi yaklaşımı
kullanılmaktadır. Elde edilen ekonometrik sonuçlara göre döviz kurundaki belirsizlik ihracatı kısa dönemde negatif, uzun dönemde ise pozitif yönde etkilemektedir. Ancak her iki dönemdeki etki de oldukça zayıf yani ihmal edilebilecek boyuttadır.

Özet İngilizce :

This paper examines the effects of exchange rate volatility on the export flows of Euro Area to its 12 major trading partners for the monthly time series covering the time period 2002:01-2010:12. Econometric method is autoregressive distributed lag (ARDL) bound test approach providing the opportunity to predict with different levels of integration. Findings suggest that volatility affect export negatively in short-run, and affects positively in long-run. However, effects both in short and long-run is very weak, i.e, is negligible.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :