Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Duygusal zeka takım öğrenmesi ilişkisi: yazılım geliştirme takımları üzerinde bir uygulama

Yazar kurumları :
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü1
Görüntülenme :
556
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada son dönemlerin popüler kavramlarından olan duygusal zeka, duygusal farkındalık ve duygusal yönetim olmak üzere iki boyutlu bir değişken olarak ele alınmakta ve duygusal zekanın öncülleri ve takım öğrenmesi üzerindeki etkileri yazılım geliştirme takımları kapsamında incelenmektedir. 196 yazılım geliştirme proje takımı üyesi üzerinde Parsiyal En Küçük Kareler (PLS Partial Least Squares) metodu kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada; a-) proje liderinin gücü, işbirliği ve takım otonomisinin duygusal farkındalık üzerinde pozitif bir etkisi olduğu ve b-) takım dahilinde işbirliği, takım otonomisi ve takım üyelerinin deneyiminin duygusal yönetimi pozitif bir şekilde etkilediği bulunmaktadır. Bununla birlikte, duygusal zekanın bir proje çıktısı olarak takım öğrenmesi üzerindeki etkileri de incelenmektedir. Sonuçlar, duygusal zeka boyutlarından duygusal yönetimin takım öğrenmesi üzerinde direk ve pozitif bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır

Özet İngilizce :

In this paper, we investigate the antecedents and consequences of a recent popular concept "emotional intelligence", involving the emotional recognition and emotional regulation, in software development teams. By studying 196 software development project team members, we found, on the basis of using Partial Least Squares (PLS) method, that: a) project leader's strength, collaboration and team autonomy positively influence emotional recognition, and b-) team collaboration, team autonomy and team member experience positively effect emotional regulation. In addition, we investigated the consequences of emotional intelligence on project outcomes as team learning. The results demonstrate that emotional regulation is positively and directly related to team learning.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :