Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Döviz kuru belirsizliği ve yurtiçi yatırımlar: türkiye ekonomisi üzerine nedensellik testleri (1988-2007)

Yazar kurumları :
Maliye Bakanlığı GİB İstanbul VD Bşk1, Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
457
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, döviz kuru belirsizliği ile yurtiçi yatırımlar arasındaki ilişkileri incelemektedir. Literatürde konu ile ilgili tam bir görüş birliği olmamasına rağmen, teorik çalışmaların birçoğu, belirsizliklerin yatırımlar üzerindeki olumsuz etkilerine işaret etmektedirler. Bu çalışma, 1988-2007 dönemi üçer aylık verilerini kullanarak Türkiye ekonomisindeki döviz kuru belirsizliği ile yurtiçi yatırımlar arasındaki ilişkileri araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada bu iki değişken arası ilişkiler, Toda-Yamamoto nedensellik testiyle analiz edilmiştir. Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuçlarına göre döviz kuru belirsizliğinden yurtiçi (toplam ve özel sektör) yatırımlara doğru tek yönlü nedensel ilişkiler söz konusudur. Ampirik bu bulgular, Türkiye ekonomisindeki yatırım kararlarının önemli bir belirleyicisi olarak döviz kuru belirsizliklerine işaret etmektedir.

Özet İngilizce :

This study examines the relationship between exchange rate uncertainty and domestic investments. Although there is no a clear consensus in the literature, many theoretical studies have indicated negative effects of uncertainties on investments. This study aims to investigate the relationship between exchange rate uncertainty and domestic investment in Turkish economy using quarterly data for 1988-2007 period. In this study the relationship between these two variables are analyzed by using the Toda- Yamamoto causality test. According to the results of Toda-Yamamoto causality test, there is a unidirectional causality from exchange rate uncertainty towards domestic (both total and private) investments. The empirical findings of this research indicate the exchange rate uncertainty as an important determinant of investment decisions in Turkish economy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :