Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Doğu anadolu bölgesi ve özel istihdam büroları

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İİBF İktisat Bölüm1
Görüntülenme :
385
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalenin amacı, Doğu Anadolu Bölgesinin ve Elazığ ilinin, özel istihdam bürolarının dağılımındaki payı ile bölgenin ve Elazığ ilinin sosyo-ekonomik gelişme düzeyi arasındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Bölgenin ve Elazığ ilinin coğrafi konumu yanında, nüfus, eğitim, istihdam ve imalat sanayi göstergeleri sosyo-ekonomik göstergeler olarak bu ilişkinin belirlenmesinde kullanılmıştır. Sonuç olarak, Doğu Anadolu Bölgesi ve Elazığ ilinin özel istihdam bürolarının dağılımındaki payları ile bölgenin ve Elazığ ilinin sosyo-ekonomik gelişme düzeyi arasında ilişki vardır. Elazığ ili örneği, bölgesel düzeyde bunu doğrulamaktadır

Özet İngilizce :

The purpose of this paper is to investigate the relationship between the share of the East Anatolia Region and Elazığ province in the distribution of the private employment agencies and the social- economic development level of the region and Elazığ province. Beside the geographical location of region and Elazığ province, indicators of demographic, educational, employment as the social–economic indicators have been used for determining this relationship. As the result, there is a relationship between the shares of the East Anatolia Region and Elazığ province in the distribution of the private employment agencies and the development level of the region and Elazığ province. And the case of Elazığ province is approved this relationship in the regional level

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :