Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dişticaret vergilerinin türkiye ekonomisine etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
489
DOI :
Özet Türkçe :

Maliye politikası araçlarından birisi olarak, dış ticaret üzerinden çeşitli adlar altında vergiler alınmaktadır. Ülkemizde de bu anlamda gerek ithalat, gerekse ithalat işlemlerine vergiler uygulanmaktadır. Uygulanan vergilerin büyük çoğunluğu da ithalat faaliyetlerinde yoğunlaşmaktadır. Uzun yıllar vergi gelirleri içerisinde önemli bir payı bulunan gümrük vergileri, ekonomik bütünleşmeler, çift ve çok taraflı anlaşmalarla yerini eş etkili diğer vergilere bırakmıştır. Günümüzde eş etkili vergilerin daha çok Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi olduğu görülmektedir. Ülkemizde de özellikle AB ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda dış ticaret vergilerinde önemli sayılabilecek değişiklikler yapılmış bulunmaktadır. Bu çalışmada; ülkemizde dış ticaret üzerinden alınan vergilerin ekonomimiz üzerindeki etkileri ve toplam vergi gelirleri içerisindeki payı incelenmeye çalışılmıştır. 

Özet İngilizce :

Being one of the tools of fiscal policy, different taxes under various names are imposed on foreign trade (transactions). In this context, taxes are imposed both on imports and import transactions in our country.Most of the taxes intensify on import activities. Customs duties which have had a great share within the tax incomes for years have been replaced with equally effective taxes by means of economic integrations,mutual and multi-party treaties. These equally effective taxes are mostly seen as Value Added Tax and Special Consumption Tax currently.Recently, important changes in foreign trade taxes have been realized from the point of treaties between our country and EU. In this study,the affects of taxes received from foreign trade on our economy, and the share of these taxes in total tax incomes have been tried to be investigated. 

Anahtar kelimeler :

SCT ,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :