Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Diş ticaretin döviz kuru değişmelerine duyarliliği: seçilmiş gelişmekte olan ülkeler üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi1, Erzincan Üniversitesi2, Atatürk Üniversitesi3
Görüntülenme :
547
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı yükselen ekonomilerin dış ticaret yapısını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve özellikle dış ticaretin döviz kuruna karşı gösterdiği hassasiyetin ortaya konulmasıdır. Çalışmada Türkiye’nin de içinde bulunduğu yükselen ekonomilerde döviz kurlarının ülkelerin ihracat ve ithalatları üzerindeki etkiler ayrı ayrı incelenmiştir. Döviz kurunun yükselen ekonomiler üzerindeki etkileri alternatif ekonometrik modeller vasıtasıyla araştırılmıştır. Çalışmanın zaman serisi 1994 ve 2010 yıllarını kapsamaktadır ve panel veri analizleri kullanılmıştır. Serilerin durağanlık ve eşbütünleşme özelliklerinden hareketle, kısa dönemli ilişkiler hata düzeltme modelleriyle incelenmiştir. Sonuç olarak teorik açıdan beklenilen uygun katsayılar elde edilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to identify factors that affect the foreign trade of Developing Countries (DC) and especially to set forth the sensitivity of foreign trade to exchange rate changes. In this study, it is examined the effects of exchange rate changes on exports and imports of 18 emerging economies including Turkey separately. The effects of exchange rate changes on emerging countries’ external trade were analyzed by using alternative econometric models. The time sample of the analysis cover the years between 1994 and 2010 and the panel data analysis were applied. Depending on stationary and co-integrating properties of the variables, error correction models were used to check short run relationships. Thus, coefficients’ signs of the variables used in models were found theoretically expected.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :