Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dış borçlanma ve ekonomik büyüme ilişkisi: türkiye örneği (1965-2007)

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1, Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
722
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişmekte olan ülkelerde ulusal tasarrufların yetersizliği yabancı kaynak kullanımı kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu kaynaklar ile de ulusal çıktı düzeyinin artırılması hedeflenmektedir. Ancak literatürde dış borçların ekonomik büyümeye etkisi konusunda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu çalışmada dış borçlar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Türkiye ekonomisi için VAR tekniği kullanılarak analiz edilmektedir. Ampirik bulgular ise dış borçların kısa ve uzun vadede ekonomik büyüme üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Lack of national savings in developing countries, the use of external borrowing is becoming inevitable. These resources are targeted to increase the level of national output. However, there are different approaches in the literature about the impact of external debts on economic growth. In this study, the relationship between external debt and economic growth for Turkey's economy is analyzed by using the VAR technique. Empirical findings showed that external debt has a negative influence on economic growth in the short and long term.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :