Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dijital bölünme, dijital yoksulluk ve uluslararasi ticaret

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
588
DOI :
Özet Türkçe :

20. yüzyılın sonlarına doğru gittikçe önemi artan bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT)’ndeki gelişmelerin, ülkelerin ekonomik büyümesinin artmasına ve bireylerin yaşam düzeylerinin gelişmesine katkı sağladığı görülmektedir. Ancak ICT’ndeki gelişmelerden bütün ülkeler aynı ölçüde yararlanamamaktadırlar. Bu durum dijital bölünme, dijital yoksulluk gibi toplum refahını olumsuz etkileyen unsurları da beraberinde getirmektedir. Çalışmada dijital bölünme ve dijital yoksulluğun küresel boyutu analiz edilerek, bu problemlerin ortadan kaldırılması için yapılması gerekenler ve dijital bölünmenin uluslararası ticarete etkileri tartışılmıştır. Elde edilen sonuç, dijital bölünmenin ortaya çıkardığı sorunları ülke düzeyinde çözmenin yeterli olmayacağını ve bu sorunlarla küresel düzeyde mücadele edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

It is considered that the development in information and communication technologies (ICT ), which gained importance within the late 20th. century, has enhanced economic growth and improved the living standarts of individuals. However, not all the countries can benefit from the developments in ICT. This situation brings along factors like digital divide and digital poverty that affect public welfare negatively. In this study, applications that can be done to overcome the mentioned problems and the effects of digital divide on international trade are discussed by analysing the global aspect of digital poverty. The result obtained suggests that solving the problems caused by the digital divide in country level is not enough and sets the need of competing with these problems in a global level.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :