Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Deprem sigortası pirimi hesaplamasında kullanılmak üzere geliştirilmiş deprem hasar görebilirlik riski bulan bir bulanık uzman sistem tasarımı

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Erzincan MYO1
Görüntülenme :
726
DOI :
Özet Türkçe :

Nüfusunun %98'i deprem bölgelerinde yaşayan ülkemizde 1990'lı yıllardan sonra doğal afetlerde "zarar azaltma" stratejisi uygulanmaya başlanmış ve bu çerçevede 1999'da çıkarılan "Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" ile depremde oluşabilecek zararların azaltılması hedeflenmiştir. Bu Kararnamede zorunlu deprem sigortası yapılacak binalar ve bu binalar için sigorta primlerinin hesap yöntemi tarif edilmiştir. Tarif edilen hesap yönteminde sigortalanacak binalar için sağlıklı bir deprem hasar görebilirlik riski hesabı yapılmamaktadır. Bu çalışmada sigorta şirketleri için zorunlu deprem sigortası kapsamı dışında kalan veya ihtiyari deprem sigortası yaptırılmak istenen binaların deprem sigortası priminin belirlenmesinde kullanılmak üzere yeterli sayıda parametre ile deprem hasar görebilirlik riski hesaplayan bir bulanık uzman sistem önerilmiştir. Önerilen sistemle hem sigorta şirketlerinin ters seçim yapmalarının önlenmesi, hem de bina maliklerinin, binalarının deprem hasar görebilirlik risklerini öğrenerek gereğinde tedbir almalarının sağlanması amaçlanmıştır. Esnek yapısıyla değiştirilmeye ve geliştirilmeye müsait, kullanımı oldukça kolay olan sistem Matlab programı, Visual Basic programlama dili ve SQL veri tabanı ile gerçekleştirilmiştir.

Özet İngilizce :

In our country whose %98 of population live in earthquake regions, after 1990s, a strategy for reducing the harms of natural disasters has been put into application and it has been aimed to reduce the would-be harms caused by the earthquakes by means of decree law on compulsory earthquake insurance which was accepted in 1999. In this decree law, it was described which buildings must be insured and how the insurance premiums for these buildings must be accounted. A correct earthquake vulnerability risk computation can not be done for these buildings by means of the described method in this decree law. In this study a fuzzy expert system computing the earthquake vulnerability risk with sufficent number of parameters has been suggested for the buildings which are out of compulsory earthquake insurance or the buildings which are wanted to be insured optionally for the insurance companies. It was aimed to ensure that both the insurance companies not to make a wrong selection and also building owners to take required precoutions by realizing the earthquake vulnerability risk for their buildings. Our sysytem, which is suitable for changing and improving because of its flexible structure and easy to use, has been developed by using Matlab, Visual Basic programming language and SQL data base.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :