Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dengeli ölçüm karti’nin hastane işletmelerinde uygulanmasi: örnek olay çalişmasi

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü 1
Görüntülenme :
443
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Dengeli Ölçüm Kartı’nın (Balanced Scorecard) hastane işletmelerinde bir stratejik yönetim ve performans ölçüm aracı olarak kullanılmasına zemin hazırlamaktır. Bu amaçla gerçekleştirilen çalışmada, hastane işletmelerinde Dengeli Ölçüm Kartı uygulamasında hangi boyutların kullanılabileceği ve bu boyutların altında hangi amaçların bulunabileceği belirlenmiştir. Bir örnek olay incelemesi olarak tasarlanan bu çalışma, özel bir hastanede gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, birincil ve ikincil kaynak verilerden oluşmaktadır. Birincil kaynak veriler, hastanenin orta kademe yöneticilerden yüz yüze görüşme tekniğiyle toplanan verilerdir. Bu görüşmeler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan ikincil kaynak veriler ise, Hastane Hizmet Kalite Standartları çalışmalarının raporlarıdır. Toplanan veriler, içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, hastane işletmeleri için kullanılabilecek dengeli ölçüm kartı boyutları, bu boyutlar arasındaki ilişkiler ve her bir boyut altında toplanan amaçlar belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this paper is to provide the basis for the Balanced Scorecard to be used as a strategic management and performance measurement tool. For this purpose, in this study it is determined that which dimensions would be used on the application of the Balanced Scorecard on the hospitals. This study has been designed as a case study, and has been carried out in a private hospital in Duzce. The research data is composed of primary and secondary data source. Primary data has been generated by the in-depth interviews with the middle managers of the hospital. These interviews were carried out using a semi-structured interview technique. Secondary data used in this study, was the work reports of the Hospital Service Quality Standards. Obtained data was analyzed by the content analysis. At the end of the study, the dimensions of the balanced scorecard for hospital, the relations between this dimensions and objectives that are in dimensions have been determined.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :