Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Değer temelli pazarlama (finansal boyut ve müşteri boyutu)

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
499
DOI :
Özet Türkçe :

Modern pazarlama anlayışında, işletme yöneticilerinin başarılı olabilmeleri için, pazarlama konularının yanı sıra finansal konulara da eğilmeleri gerekmektedir. İşletmelerin birincil amacının hissedar değeri yaratmak olduğu yönündeki görüşün giderek daha fazla kabul görmesi, pazarlama yöneticilerini değer ve değer yaratılması konularına odaklanmaya zorlamaktadır. Bu çalışmada, öncelikle pazarlamanın geçirmiş olduğu aşamalar ve değer temelli pazarlamanın ortaya çıkış nedenleri ele alınmakta, sonrasında ise, değer temelli pazarlama finansal boyutta ve müşteri boyutunda incelenmektedir.

Özet İngilizce :

In contemporary marketing approaches, a strongly marked tendency has come out about the education of corporate managers both in marketing and finance topics to succeed in competitive global business environment. As the main aim of the (financial) management is, mostly, accepted to be the shareholders' wealth maximization, the marketing and financial managers should be synchronized to focus on firm value and value maximization activities. In this study, firstly, the evolution of marketing and the underlying reasons behind the emergence of value-based marketing are presented. Then, the financial and customer dimensions of value based marketing are discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :