Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dahilde işleme rejimi: ihracat ve ithalat üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
529
DOI :
Özet Türkçe :

Dış Ticaret politikaları içerisinde ihracatı teşvik amacıyla farklı uygulamalar söz konusudur. Her ülke iktisat politikalarına uygun olarak ihracatı teşvik amacıyla farklı enstrümanlar uygulamak istese de ülkelerarası ekonomik bütünleşmeler bağımsız bir teşvik politikası uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Türkiye'de Gümrük Birliğine geçişle birlikte, mevzuatta farklı kalemler içerisinde gösterilen ve tam olarak hangi mevzuata dahil edildiği net bir biçimde ortaya konulamayan Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları, esasen ihracatı teşvik amacıyla uygulanan bir destek biçimidir. Bu rejim, uygulanmakta olan ekonomik model içerisinde ihracatın artırılmasına yönelik bir teşvik tedbiri olarak değerlendirilmekle birlikte, literatürde yerli üretimi olumsuz yönde etkilediği ve ticaret politikası araçlarının etkinliğini zayıflattığı savunulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ihracatı artırmada olumlu etkileri yanında, yurt içi üretimi olumsuz etkilediği, ithal ara malı kullanımını teşvik ettiği, ihracatı ithalata bağımlı hale getirdiği, dolayısıyla var olan dış ticaret açığını daha da artırdığı savunulan Dahilde İşleme Rejiminin Türkiye ölçeğinde etkilerini ortaya koyabilmektir.

Özet İngilizce :

Different policies for foreign trade are used in order to encourage export. Economic integration among countries makes it difficult to apply an independent encouragement policy even if each country wants to apply different instruments in accordance with its own economic policies to encourage export. Inward Processing Regime applications, shown in different items in the legislation and that in which legislation they have been included can not be clearly put forward after Customs Union in Turkey, are, in fact, a way of a support applied for export promotion. In the literature, it is asserted that this regime affects adversely domestic production and weakens the effectiveness of policy tools. The main purpose of this study is to display some positive and negative effects of the Inward Processing Regime in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :