Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çok ölçütlü karar verme yöntemleri ile bursiyer seçimi: bir öğretim kurumunda uygulama

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü1
Görüntülenme :
555
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de yüksek öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak başta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli özel kişi ve kurumlar tarafından farklı ölçütler göz önünde bulundurularak burs ve yardım verilmektedir. Burs ve yardım verilecek öğrencilerin belirlenmesi aşamasında çok ölçütlü karar verme yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Sürecinin kullanılması; hem objektif hem de subjektif değerlendirme ölçütlerini kullanması, değerlendirmelerin tutarlığını test etmesi, çok sayıdaki ölçüte göre değerlendirilen alternatiflerin önceliklerini belirlemesi açısından önemli bir rol oynamaktadır. Çalışmada burs veya yardım alacak öğrencilerin belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak ölçütlerin önceliği Analitik Hiyerarşi Süreci ve TOPSIS ile saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The students at higher education are given scholarship depending on some criteria by especially General Directorate of Higher Education Credit and Hostels Institution and other public institutions, private ones and people. The use Analytic Hierarchy Process (AHP) and TOPSIS which are two of multi purpose decision making process, while determining the students to be provided with scholarship has an important role in terms of using both objective and subjective evaluation, testing the validity of the evaluations, according to many criteria, determining the priority of the alternatives which have been evaluated. In this study, the criteria to be considered while determining the students who will be given scholarship have been taken into consideration with AHP and TOPSIS.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :