Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 21 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Coğrafi işaretler ve ekonomik etkileri: türkiye örneği

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
491
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, FSMH'dan biri olan coğrafi işaretlerin korunması ile ilgili tarihsel gelişimi ve coğrafi işaretlerin (Cİ'lerin) ekonomik etkilerini, özellikle gelişmekte olan ülkeler için irdelemektedir. Ayrıca, Lizbon Anlaşması dahilinde dünyada korunan Cİ'lerin ürünlere ve ülkelere göre dağılımına bakılmıştır. Cİ korumasından diğer FSMH'nda olduğu gibi en çok gelişmiş ülkelerin faydalandıkları gözlemlenmiştir. Diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'nin de coğrafi işaret korumasından, dolayısıyla da ekonomik kazançlardan yeterince faydalanamadığı tespit edilmiştir. Cİ korumasının sağlayabileceği ekonomik kazançların elde edilebilmesi için gerekli kurumsal altyapının tesis edilmesi gerekmektedir. Böylece, Cİ koruması, diğerlerinin yanında kırsal alanlara gelir ve istihdam sağlayan, ihracat gelirlerini arttıran bir politika aracı olarak kullanılabilecektir.

Özet İngilizce :

This study investigates the history of protection of geographical indications (GI) which is one form of IPRs and economic impacts of GI especially for developing countries. The paper, further explores the distribution of CI under the Lisbon Agreement in terms of country and product. It is observed that developed countries benefit most from the protection of CI as in the case of other IPRs. As in the case of other developing countries, Turkey could not exploit all the benefits from the protection of GI, hence economic gains. To exploit all economic benefits, institutional infrastructure should be established and by doing so, protection of CI can be a supportive policy tool which can provide income and employment opportunities as well as export earnings for rural areas.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :