Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Changes in exchange rates and the balance of trade: a literature survey with reference to turkey’s foreign trade

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1
Görüntülenme :
493
DOI :
Özet Türkçe :

Growing trade deficit has been one of the major problems of the Turkish economy since 1950s. This study attempts firstly to make a brief review of the theoretical literature on the relationship that exists between the trade balance and exchange rates. Secondly, the main purpose of this study is to compare a group of selected empirical studies on Turkish foreign trade and exchange rates, by considering their sample period, data frequency, econometric methods, modelled variables and empirical results. The survey of the empirica studies refers to that the debate about the effects of exchange rates changes on Turkey’s trade balance is inconclusive.

Özet İngilizce :

Gittikçe büyüyen dış ticaret açığı 1950’li yıllardan bu yana Türkiye’nin en önemli problemlerinden biri haline gelmiştir. Bu çalışma, öncelikle dış ticaret dengesi ile döviz kurları arasındaki ilişkiye dair teorik literatürün özet biçimde incelenmesini amaçlamaktadır. İkinci olarak çalışmamızın temel amacı, Türk dış ticareti ile döviz kurları ilişkisi üzerine seçilmiş bir grup ampirik çalışmayı, örneklem dönemi, veri frekansı,
ekonometrik yöntemleri, modellenen değişkenleri ve ampirik sonuçlarını göz önüne alarak incelemektir. Ampirik çalışmalara ilişkin inceleme, döviz kurlarındaki değişimlerin Türkiye’nin dış ticaret dengesi üzerindeki etkileri konusundaki tartışmada kesin bir yargıya varılamadığına işaret etmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :