Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 21 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevreye uyarlanmış kuznets eğrisi: türkiye üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
338
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma 1950-2000 dönemi için Çevreye Uyarlanmış Kuznets Eğrisi Hipotezi'nin Türkiye için geçerliliğini araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, Çevreye Uyarlanmış Kuznets Eğrisi'nin Türkiye için geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Gelir ile katı yakıtların ve fueloil kullanımından dolayı ortaya çıkan CO2 miktarı arasında anlamlı herhangi bir ilişki elde edilememiştir. Buna karşılık gelir düzeyi ile kişi başına karbondioksit emisyonu ile fosil yakıtların kullanımından dolayı ortaya çıkan emisyon değerleri arasında ters N biçimli bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

This paper investigates the validity of Environmental Kuznets Curve Hypothesis for Turkey, using time series data for 1950-2000 period. According to the regression results, the validity of Environmental Kuznets Curve Hypothesis could not be obtained for Turkey. There is no significant relation between income level and CO2 emissions from solid and bunker fuels. On the other hand, inverted-N shaped relations have been found between income and total CO2 per capita and CO2 emissions from fossil fuels.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :